HelsingeVattens logotyp
Aktiv slamhantering

Avlopp, reningsprocessen

Därför renar vi avloppsvatten


Anledningen till att vi började rena vårt avloppsvatten var i första hand att minska smittspridningen.

Vattnet är fullt av bakterier som kan sprida sjukdomar.

Alla reningsverk har till uppgift att ta bort fosfor och syreförbrukande ämnen från vattnet, eftersom dessa ämnen kan förstöra vattenmiljön.

Fosfor gör att sjöar och vattendrag "övergöds" och växer igen. Fosfor finns i tvätt- och diskmedel och i avföring och urin.

Syreförbrukande ämnen gör att det blir syrebrist i sjöar och vattendrag, så att det naturliga livet hotas. Exempelvis socker, stärkelse (finns i potatismjöl), alkohol, protein (äggviteämnen), mjölk, urinämne, pappersfibrer, biologiskt nedbrytbara tensider m. m.

Det här händer i ett avloppsreningsverk

  • Grovrensgaller och sandfång. Större "skräp" och sand avskiljs här. Det körs till avfallstippen.
  • Kemisk fällning. Fosfor, tungmetaller och partiklar avskiljs från vattnet och hamnar i slammet.
  • Biologisk rening. Mikroorganismer "äter upp" syreförbrukande ämnen (t ex kolhydrater och proteiner). De växer till och hamnar slutligen i slammet. Vattnet leds därefter till närmaste vattendrag eller sjö. Det avskilda slammet, som innehåller fosfor och mull-ämnen (syreförbrukande ämnen), avvattnas och transporteras för att tillverka anläggningsjord eller direkt till åkermark.

Miljöfarliga ämnen försvinner inte


Tänk på att miljöfarliga ämnen inte försvinner i reningsverket!
De hamnar antingen i vattnet som leds ut till älven, eller i slammet som kommer att blandas i matjorden.
Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se