HelsingeVattens logotyp

Ombyggnation Häggesta reningsverk

Nu har vi flyttat in i den nya personalbyggnaden på Häggesta reningsverk!

Etapp 2 av ombyggnationen har också påbörjats. Nu ska ett nytt grovrenshus byggas, en slamsilo ska på plats och stora upprustningar ska ske inne i bassängbyggnaden. 2018 ska allt vara klart.
Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50 Fax: 0271-574 60
E-post:info@helsingevatten.se