HelsingeVattens logotyp

Läcka på avloppsledningen Häggesta reningsverk

Helsingevatten har upptäckt en läcka på avloppsledningen som går på sjöbotten från Långnäsudden till Häggesta reningsverk.

Provtagning av badvattnet kommer att göras av Bollnäs kommuns miljökontor under måndagen och i väntan på provsvar avråder Helsinge Vatten och Bollnäs kommun från bad vid Långnäs.

Ledningen är nu avstängd och avloppsvattnet bräddas ut vid pumpstationen vid Strömkarlen (vid parkeringsplatsen vid korsningen Långnäsvägen/Rektorsgatan).

Slamsugning av det avlopp som har läckt ut och lagning av ledningen kommer att ske under denna vecka. Provtagning av badvattnet kommer att göras även på torsdag och nästkommande måndag. Vi vet ännu inte om badvattnet är    otjänligt eller inte, men rekommenderar att bad inte sker vid Långnäs badplats tills provsvar med godkänt resultat kommit.