HelsingeVattens logotyp

Ombyggnad huvudvattenledning


Ombyggnad huvudvattenledning Bollnäs Norr.

Just nu pågår arbeten på vatten-, avlopp- och dagvattenledningar vid handelsområdet Bollnäs Norr. Det innebär att den södra infarten till butikerna kommer att vara avstängd fram till nyår. Kunder till COOP, Rusta, El-giganten och Jysk ombeds därför att använda den norra parkeringsinfarten via rondellen vid Jysk. Kunder till OK/Q8 ska använda den södra infarten till området.

Tack för att ni har överseende med vår ombyggnad!