HelsingeVattens logotyp

Viktigt meddelande

ANGÅENDE DRICKSVATTNET I SVABENSVERK
Vid den rutinmässiga provtagningen av dricksvattnet i Svabensverk har otjänligt dricksvatten påvisats.

VATTEN SOM ANVÄNDS TILL LIVSMEDELSKONSUMTION SKA DÄRFÖR
KOKAS TILLSVIDARE.

I övrigt kan vattnet användas som vanligt vid dusch, bad och toalettbesök.

Klorering av vattnet har utförts och ytterligare vattenanalyser kommer att tas.

För fortlöpande information, se Helsingevattens hemsida www.helsingevatten.se
eller kontakta produktionschef Johan Olanders på telefon 070-660 81 46.