HelsingeVattens logotyp

Vi söker drifttekniker

Vi söker en drifttekniker vardera till våra enheter VA-verk Ovanåker respektive VA-verk Bollnäs.

Som drifttekniker arbetar du med drift och underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer i hela kommunen.

Till annonsen