HelsingeVattens logotyp
Logotyp

Vår logotyp

Vår logotyp symboliserar vår verksamhetsidé:

» att på ett miljöriktigt och effektivt sätt tillgodose
våra kunders behov av rent dricksvatten

» att rena och återföra avloppsvattnet till det
naturliga kretsloppet.

       

Logotypens blå färg och mjuka form


Logotypen associerar starkt med friskt porlande vatten i en hållbar miljö.
Den visar att vi har ambitionen att vara ett modernt, förtroendeingivande och attraktivt företag.
Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se