HelsingeVattens logotyp

Pågående arbeten och projekt

Ledningsarbete, grävning

Bollnäs kommun


  • Arbrå byte av VA-ledningarna i Storgatan mellan Ängeslundsvägen och Västergatan, arbetet börjar 6 maj och kommer att pågå till slutet av december.

  • Trädgårdsgatan i Bollnäs kommer vi att gräva för nya serviser till fastigheterna arbetet pågår under maj - juli.

  • Sanering avloppsledning bredvid Björktjäratjärn på grund av
    rötter, inläkage och trasiga rör, bräknas pågå till slutet av april.


Ovanåkers kommun

  • Sanering VA Öjeområdet (Bryggarn), arbetet kommer nu att återupptas.
  • I Homna vattenverk monterar vi just nu in reservkraft.
  •  
  • Alfta reningsverk bygger vi om slamavvattningen.
         

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se