HelsingeVattens logotyp

Pågående arbeten och projekt

Ledningsarbete, grävning

Bollnäs kommun


  • Vallsta byte av 800 m huvudvattenledning plus några nyanslutningar, gräver mellan Hovsätter och Vallsta. Beräknas pågå t o m april.
  • Bolleberget, infodring 1000 m avlopp beräknas vara klart mitten av mars 2019.
  • Hallen Kilafors ny avloppsavsättning på ca 230 meter.
  • Röste vid Träskrinnsbacken ca 150 m avloppsledning.
  • Rengsjö byte av ca 10 avloppsbrunnar ute på åkermark ovanför reningsverket.


Ovanåkers kommun

  • Grävning huvudvattenledning mellan Nabbavägen-Skindravägen, arbetet pågår under januari.
  • Huvudvattenledning sjöledning Kyrktjärn, arbetet pågår under januari.
  • Sanering VA Öjeområdet (Bryggarn), arbetet pågår under januari.
         

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se