HelsingeVattens logotyp
Rent och fräscht vatten

Taxa

Taxan är en avgift som har beslutats av kommunfullmäktige i respektive kommun.

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Bollnäs kommun

Taxa, kommunalt vatten och avlopp
Gäller fr o m 2015-01-01
Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 367.

För fastighet som inte har mätare tas avgift ut efter en antagen förbrukning om 200 kubikmeter/år för enfamiljshus och fritidshus - 150 kubikmeter/år och lägenhet i flerfamiljshus.

De vanliga brukningsavgifterna som brukar stå på VA-räkningen framgår på sidan 8 (§ 12) i

Va-taxa BollnäsPDF

Va-taxa fettavgifter BollnäsPDF

Ovanåkers kommun

Taxa kommunalt vatten och avlopp
Gäller fr om 2014-05-01. Antagen i kommunfullmäktige 2014-04-28 §38

Den nya taxan följer branschföreningen Svenskt Vattens basförslag, något som flertalet av landets kommuner gör. Syftet är att få en rättvisare fördelning utifrån vilken nytta kunden har av va-tjänsterna genom att minska skillnaden mellan hushåll i enfamiljshus och flerfamiljshus.

Va-taxa Ovanåker PDF

Brukningsavgift VA Ovanåker PDF

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50 Fax: 0271-574 60
E-post:info@helsingevatten.se