HelsingeVattens logotyp
Slambassäng Häggesta

Historia, Bollnäs

Vattenverk

Bollnäs första allmänna vattenledning utfördes i början av 1920-talet i samarbete med lasarettet.

Vattentäkten för denna vattenledning anlades på Heden vid gården Flackåker.

    
Idag finns fem vattenverk med elva tryckstegringsstationer och fem vattenreservoarer för kommunens vattenförsörjning.

För att områden där vattentäkterna finns inte skall förorenas, är de i lag skyddade som skyddsområden.

Häggestaverket i Bollnäs


Under 1900-talets mitt började vattentoaletter att installeras, men avloppsvattnet fördes orenat ut i naturen. Vattendragen blev dock allt mer förorenade och detta medförde problem.

Vattenföroreningarna var det problem som först uppmärksammades, och detta ledde under 1940-talet till lagreglering genom att ett särskilt kapitel om avloppsvatten fördes in i vattenlagen.

Det första reningssteget på avloppsreningsverket i Häggesta byggdes 1964. Det var en försedimenteringsbassäng som låg utomhus samt en rötkammare för rötning av slam.

Reningsverket byggdes ut med biologisk rening 1973 och alla bassänger byggdes då in i en byggnad. Verket kompletterades med ytterligare två reningssteg, biobädd och kemisk fällning, 1980. 

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se